CÂY BẠCH ĐỒNG NỮ – 臭茉莉

Còn gọi là bần trắng, vậy trắng, mấn trắng, mò trắng. Tên khoa học Clerodendron fragrans Vent. Thuộc họ Cỏ roi ngựa (Verbennaceae).   Bạch đồng nữ – Clerodendron fragrans Ta dùng lá và rễ phơi khô hay sấy khô của cây bạch đồng nữ – Folium Clerodendri và Radix Clerodendri. Bạch đồng nữ là […]

Tìm hiểu thêm