Cây thuốc hạ huyết áp

Cây ba gạc Ấn Độ và công dụng

Còn có tên là Ấn độ sà mộc, Ấn độ la phù mộc Tên khoa học Rauwolfia serpentine Benth Thuộc họ Trúc đào Apocynaceae Người ta dùng rễ phơi khô hay sấy (Radix Rauwolfia serpentinae) của cây ba gạc Ấn độ A. Mô tả cây Cây nhỏ, cao 40-50cm đến …

XEM THÊM →
Cây thuốc chữa bệnh phụ nữ

CÂY BẠCH ĐỒNG NỮ – 臭茉莉

Còn gọi là bần trắng, vậy trắng, mấn trắng, mò trắng. Tên khoa học Clerodendron fragrans Vent. Thuộc họ Cỏ roi ngựa (Verbennaceae).   Bạch đồng nữ – Clerodendron fragrans Ta dùng lá và rễ phơi khô hay sấy khô của cây bạch đồng nữ – Folium Clerodendri và Radix …

XEM THÊM →