Cây thuốc chữa bệnh phụ nữ

Cây ích mẫu 益母草

Còn gọi là ích mẫu thảo, sung úy, chói đèn. Tên khoa học Leonurus heterophyllus Sw. Thuộc họ Hoa môi Lamiaceae (Labiatae) (1) Cây ích mẫu cung cấp cho ta 2 vị thuốc: 1. Ích mẫu hay ích mẫu thảo (Herba Leonuri) là toàn bộ phận trên mặt đất phơi …

XEM THÊM →
Cây thuốc chữa bệnh phụ nữ

CÂY BẠCH ĐỒNG NỮ – 臭茉莉

Còn gọi là bần trắng, vậy trắng, mấn trắng, mò trắng. Tên khoa học Clerodendron fragrans Vent. Thuộc họ Cỏ roi ngựa (Verbennaceae).   Bạch đồng nữ – Clerodendron fragrans Ta dùng lá và rễ phơi khô hay sấy khô của cây bạch đồng nữ – Folium Clerodendri và Radix …

XEM THÊM →